Středověké hry

Na naší škole proběhl ve středu 5.4. projektový den, který přenesl žáky sedmých tříd do dob středověku. Obě třídy se zúčastnily tříhodinového programu, který zaměstnal jejich tělo i mysl. V prvním bloku měli všichni možnost si na vlastní kůži vyzkoušet část rytířského výcviku, který prověřil jejich obratnost i sílu. Na mladé rytíře čekala náročná cvičení rozvíjející jejich koordinaci, ale nechyběla samozřejmě ani oblíbená hra v přetahování a přetláčení, kde pro změnu otestovali svou sílu a rovnováhu. Další část programu žáky přenesla ze cvičiště do prostředí středověkých klášterů, kde si vyzkoušeli umění knězů a písařů – seznámili se středověkým písmem zvaným bastarda. Písařskou průpravu zakončili pokusem zapsat svá vlastní jména právě pomocí bastardy. V posledním bloku se sedmáci vrátili zpět k rytířům, kde si tentokrát mohli důkladně prohlédnout jejich zbroj, ale i rozličné zbraně, které rytíři vlastnili. Když žáci přišli na to, jak zbroj správně sestavit, tak si ve skupinkách vyzkoušeli jednu z povinností panoše a pomohli svému rytíři připravit se k boji. Celý den se žákům velmi líbil a byl vítaným zpestřením běžné školní výuky.

Ondřej Drtil