Recitační soutěž – okrskové kolo

Ke konci března, týden po školním kole recitační soutěže na naší škole, vyrazili čtyři nejlepší žáci do Šumperka na okrskové kolo.

Ještě před odjezdem autobusu, pro dodání odvahy, si děti stihly odrecitovat navzájem své básně a tak touto ranní chvilkou poezie zpříjemnily den ostatním čekajícím.

Po příjezdu na místo jsme zjistili, že soutěžících je opravdu hodně a konkurence bude veliká. Děti byly rozděleny do dvou sálů a čtyř kategorií. Přestože se naše děti snažily a do přednesu daly maximum, postoupit do krajského kola se nikomu nepodařilo. Po prvotním zklamání jsme se ale nakonec všichni shodli, že to byla dobrá zkušenost a třeba se bude příští rok dařit lépe. Před odjezdem jsme si ještě stihli dát něco sladkého v cukrárně, takže zpáteční cesta se už nesla v duchu dobré nálady.

Poděkování za odvahu a reprezentaci školy patří těmto čtyřem odvážným: Karolíně Minářové (II.A), Teodoru Kulhajovi (II.B), Adéle Lümelové (V.B) a Táně Hájkové (V.B).

Hana Tomanová