Talent Show 2023

Spolek rodičů a přátel školy Karla staršího ze Žerotína vyzval žáky, kteří chtějí ukázat svůj talent, aby se představili svým kamarádům, spolužákům, rodičům i učitelům ve středu 26. dubna odpoledne. Děti měly příležitost ukázat, co se naučily v různých kroužcích, které navštěvují, ale nechyběly ani dovednosti, které získaly úplně samy.

Do soutěže se přihlásilo 25 dětí z 1. – 8. třídy + dramatický kroužek pod vedením paní učitelky Ireny Dokoupilové a Hany Navrátilové. Měli jsme možnost zhlédnout opravdu skvělé výkony, ať už to byly taneční kreace, zpěv, divadelní muzikál, kouzlení, hra na klavír, klarinet, flétnu, housle nebo ukázka robota či akrobacie s míčem.

Publikum bylo nadšené a podporovalo vystoupení všech účinkujících! Porotu ve složení Tereza Chlubnová, Pavla Juřinová, Eva Janíčková a Soňa Nikolovová čekal nelehký úkol.

A jak to nakonec dopadlo ? Ocenění si zasloužili úplně všichni, jednak za vynikající výkony, ale také za odvahu se kterou do soutěže šli.

Všem zúčastněným, vstřícné porotě, organizátorům i výbornému publiku patří velký dík za příjemně strávené odpoledne.

V příloze si můžete prohlédnout seznam účinkujících. Soňa Nikolovová

vedoucí vychovatelka ŠD