Medobraní ve včelařském kroužku

Dne 6. 6. 2023 jsme se v doprovodu paní asistentky Veroniky Směšné vydali do stáčírny medu paní učitelky Navrátilové v Lošticích. Jakmile jsme dojeli, popovídali jsme si o historii tohoto malého města a jeho návaznosti na Bludov. Prošli jsme si náměstí a okolí, zjistili kde je tvarůžkové muzeum i prodejna, nebo památník a muzeum Adolfa Kašpara, rodáka z Bludova. Cestou do stáčírny jsme také viděli židovskou synagogu. Tam jsme již měli připravené rámečky plné zavíčkovaného medu a medomet. Učili jsme se, jak správně rámeček odvíčkovat, jak ho vložit do medometu, a jak vlastně takový elektrický zvratný medomet funguje. Vysvětlovali jsme si, jak důležitá je pro stáčení hygiena či jak se vyvarovat přítomnosti včel, které chtějí svůj med zpět.

Žáci byli opět velmi šikovní a zruční, unesli i plné rámečky, které jsou pro mnohé z nich opravdu velmi těžké. Pak se všichni nemohli dočkat, až zlatavý med začne z medometu vytékat. Tolik medu asi žádný z nich ještě najedou nesnědl! Všichni se unavení a zapatlaní od medu až za ušima odpoledne spokojeně vrátili domů. Odměnou jim byl nejen zajímavý zážitek, ale také sklenička prvního jarního medu.

Natálie Navrátilová, vedoucí včelařského kroužku