Druháci a dopravní výchova

Po prázdninách se děti vrátily do školy a nastaly jim běžné školní povinnosti. Do školy a ze školy se dopravují buď pěšky nebo různými dopravními prostředky. Na přelomu září a října byly proto hodiny prvouky věnovány dopravní výchově. Nejprve jsme si povídali o tom, jak se chováme po cestě do školy, že musíme být opatrní, dodržovat dopravní předpisy, všímat si dopravních značek a sledovat dopravní situaci na silnici, aby cesta do školy byla bezpečná. Znovu jsme si připomněli, že jako chodci silnici vždy přecházíme po vyznačeném přechodu a před vstupem na vozovku se vždy rozhlédneme. Při jízdě na kole si pokaždé řádně nasadíme cyklistickou přilbu. Učili jsme se také poznávat dopravní značky, které potom při procházce v okolí školy děti poznávaly. Poté je v altánku školní zahrady čekaly úkoly, které plnily ve skupinkách, a vyplňování pracovního listu. Společně jsme si také připomněli všechna telefonní čísla tísňového volání, na která se můžeme obrátit v případě nouze.

Blanka Pavelková