Wocabee šampionát

Wocabee šampionát

Moderní technologie jsou součástí našeho života, ať už jsme jejich fanoušky, či ne. Jinak tomu není ani při studiu. Někdy je užitečné vzít do ruky telefon a vybrat v něm aplikaci, která je pro nás jednak zábavná, ale i přínosná.  A tak jsme zdarma vyzkoušeli měsíční jazykovou hru Wocabee, která byla naší škole nabídnuta. Děti se pomocí svých kódů přihlásily do virtuálních tříd, kam jsem jim postupně nahrávala tematické balíčky slovní zásoby k procvičení. Aplikace, která využívá umělé inteligence, nejprve s dětmi slovíčka procvičovala jednoduchými úkoly, pak měly možnost si své znalosti prověřovat v různých variantách kvízů. Vše bylo doprovázeno zvukovou nahrávkou správné výslovnosti, kterou si děti mohly také prozkoušet pomocí nahrávek svého hlasu. Za pravidelné procvičování a plnění úkolů pak děti sbíraly body. Své pořadí mohly průběžně kontrolovat v žebříčku třídy. V rámci celostátní soutěže o největší průměrný počet bodů na žáka ve třídě pak v okresním kole žáci III. B obsadili krásné 7. místo, žáci III. A pak místo 12. Jejich soutěživého ducha jsem se rozhodla podpořit i já, a tak vznikl náš ročníkový šampionát. Deset nejlepších žáků bylo oceněno. Přední příčky obsadili:

1. místo Teodor Kulhaj

2. místo Ivo Pospíšek

3. místo Laura Polešenská

Za největší úspěch celé této naší společné cesty za objevováním užitečných aplikací však pokládám především to, že obě třídy dosáhly v průběžných testech z anglického jazyka výborných výsledků. Někteří z žáků se následně rozhodli si aplikaci zakoupit a i nadále tímto způsobem bystřit své dovednosti, v čemž je velmi ráda podpořím. Závěrem bych chtěla poděkovat za spolupráci s organizací soutěže obci Bludov, Pradědovu dětskému muzeu, Šumperskému venkovu a především pak ochotným a dobrosrdečným rodičům a přátelům školy.

Zdeňka Kulhajová