Medový festival

Letos jsme se se včelařským kroužkem opět zúčastnili Medového festivalu v Šumperku. Ten je tradičně pořádán v areálu SOŠ v sobotu, přibližně v polovině září. Rok co rok je festival trochu jiný a rok co rok bývá lepší. Při této škole mají také včelařský kroužek a vyučují včelařství. S devíti dětmi ze včelařského kroužku a jedním bývalým žákem naší školy, který po několik let do včelařského kroužku chodil, jsme se vydali autobusem směr Šumperk. Na festivalu jsme byli hned v 9 hodin ráno, mezi prvními hosty. To nám dalo možnost absolvovat včelí stezku bez větších front a vše si dobře prohlédnout. Na deseti stanovištích děti plnily různé úkoly a získávaly razítka. Největší úspěch mělo zdobení perníčků a malování včeliček. Já jsem zase ocenila ochutnávku exotických medů a možnost nákupu včelařských pomůcek a vybavení. Ani jsem netušila, že může být druhový med například z avokáda. Počasí nám přálo, tak jsme si tento jednodenní výlet náramně užili. Jeďte se příště také podívat. Doporučujeme! Natálie Navrátilová