Společné „strašidelné“ setkání

Blížil se čas Halloweenu a tím i návštěva deváťáků ze třídy IX. A ve třídě prvňáčků v I. B. Prvňáčci se na svoje velké kamarády moc těšili, a proto jsme společné setkání naplánovali na úterý 24. 10. 2023 v den, kdy se na naší škole konal tak očekávaný HALLOWEEN. Deváťáci si nachystali prezentaci o tom, co je to Halloween, odkud tento svátek pochází a jaké jsou tradiční činnosti a symboly, které jsou s tímto svátkem spjaté. Poté následovala volná chvíle, ve které si děti s pomocí starších kamarádů vymalovaly omalovánku, našly cestu z bludiště ven a dozvěděly se, jak bude odpolední akce probíhat. Nechyběl ani strašidelný tanec, ale jak znáte malé děti, musela následovat uklidňující aktivita. Nakonec společného setkání jsme tedy zařadili strašidelné pexeso, které vzbudilo u dětí velký úspěch. A aby toho nebylo málo, za pár dní jsme se šli s prvňáčky podívat na druhou budovu školy a poznali jsme zatím neprobádaná místa naší velké školy. Mnohokrát deváťákům ze třídy IX. A děkujeme a těšíme se na další společné zážitky!

Mgr. Marta Banková, třídní učitelka I. B