Na vlnách nálad a pocitů

Napnout plachty, upevnit lana, vyplouváme! A tentokrát za dalším dobrodružstvím v hodině angličtiny. Děti se převlékly do tématických kostýmů, aby poměřily své vědomosti v rozličných pirátských zkouškách. Hned na úvod se přenesly do pomyslné putyky, kde probíhal nábor posádky. Piráti v dobré náladě tančili, a vždy když hudba přestala hrát, zavolal kapitán, jakou náladu mají. Setkali jsme se tak s hladovými, žíznivými, nemocnými, osamělými, ale i s těmi naštvanými piráty, jejichž bojový křik otřásal celou školou. Jakmile byly pirátské lodě obsazeny, došlo k prvním bitvám. Veslující piráti v pravidelném rytmu odříkávali anglické otázky: „How are you?“, na něž jim jejich protivníci odpovídali dle zadání. Když některá z lodí zaváhala, či vypadla z rytmu, vybrali ostatní piráti toho, kdo veslovat přestává a ve hře je umlčen. Úspěšně se tak podařilo od vesel vyřadit hned několik lodí. Pak se celé loďstvo ocitlo v neznámých vodách a nezbývalo, než se vydat na průzkum. Za pomoci dalekohledů tak děti objevily „Sad island“, na kterém všichni plakali, „Excited island“, kde obyvatelé nadšením skákali vysoko do vzduchu, ale třeba i „Scared island“, ze kterého s úděsem na tváři raději rychle odpluli pryč. Co by to bylo ale za pirátskou výpravu bez pokladu. O jeden takový se i bludovští piráti utkali v bitvě, v níž nebylo vůbec jednoduché uspět. Lodě, které už po dlouhé plavbě byly samá díra potřebovaly od svých pirátů přidržovat stěžně. Avšak každá loď vyslala na souboj vždy jednoho z posádky, který změřil své dovednosti s protivníkem. Ten, který zvládl rychleji z písmen složit zadané slovo zvítězil a vrátil se na loď, poražený zůstal na moři a už nemohl své lodi pomoci. Ta z lodí, která se bez podpory potopila jako první pak svou bitvu prohrála. Posádka vítězné lodi se následně radovala ze sladkého pokladu. A já se opět mohu radovat z velmi povedeného výkonu třeťáčků a za jejich nadšení a studijní výsledky je velmi pochválit!

Zdeňka Kulhajová