At the doctor´s

Nebojte se! Nebyla vyhlášena další chřipková epidemie, ani Covid nás naštěstí netrápí. To my jenom trénujeme angličtinu. Ve čtvrtém ročníku jsme se v uplynulých týdnech naučili pojmenovat nejběžnější nemoci, které nás mohou zastihnout třeba i v zahraničí, proto je dobré umět vyjádřit anglicky co nás zrovna bolí a jak se cítíme. Všechna tato onemocnění si žáci zafixovali také díky aktivizačním metodám, kdy jsme neváhali do učebního procesu plně zapojit pohyby našeho těla a díky nim svůj aktuální zdravotní stav lépe vystihnout a také si ho zapamatovat. Součástí přípravy na modelové situace u lékaře v ordinaci bylo také správné porozumění jeho doporučením. Když vše žáci důkladně nacvičili, rozdělili se do skupinek, ve kterých měli za úkol sehrát krátké situační scénky na téma: „U lékaře“. Výuku angličtiny jsme tentokrát propojili s informatikou tím, že žáci navíc dostali za úkol svá představení natočit na tablety. Někteří byli v této činnosti opravdu velmi zdatní, dokonce zvládli pořízená videa i sestříhat. V závěru hodiny pak následovala přehlídka vzniklých krátkých filmů a společné zhodnocení jejich výkonu. O své čtvrťáky už strach mít nemusíme, všichni z nich, už by se u lékaře domluvili anglicky velmi obstojně. Tak jim jen popřeji, aby to nikdy nebyla potřeba.

Zdeňka Kulhajová