Pomůcky „šité“ na míru

Během výuky anglického jazyka se velmi často využívají k nácviku slovní zásoby takzvané „flashcards“, což jsou karty s obrázky dle probíraného tématu. Metod, jak s těmito pomůckami pracovat je opravdu mnoho, společným drilem začínaje a u žáků velmi oblíbenými TPR (total physical response) hrami konče. Tentokrát jsem se pokusila tyto činnosti pro žáky ozvláštnit tak, že jsme si společně vyrobili výukové karty přesně na míru. Děti dostaly za domácí úkol vyfotit se v kostýmu, či v prostředí, které ztvárňuje vybranou profesi. Jejich fotografie jsem pak použila při přípravě na následující hodinu. Využila jsem digitálních nástrojů, jako jsou kvízy, křížovky, anagramy a doplňovačky a připravila pro ně zábavné procvičování slovní zásoby. V závěru hodiny si děti ve skupinách zahrály i pexeso a kvarteto s vlastními fotkami. Na vítěze pak čekala velmi atraktivní odměna – získal toto pexeso jako památku a vlastní domácí pomůcku k procvičování. Chtěla bych tímto poděkovat všem zúčastněným rodičům za spolupráci a kreativitu.

Zdeňka Kulhajová