Tříkrálová koruna

Kašpar, Melichar a Baltazar. Tři mudrcové, kteří se přišli do Betléma poklonit Ježíškovi v jesličkách. Svátek mají 6. ledna. To je den, kdy oficiálně končí vánoční svátky, odstrojuje se stromeček, probíhá Tříkrálová sbírka, což je největší dobrovolnická akce v České republice, a žehná se domům. Poznáte je podle královské koruny. My jsme si takovou korunu vyzkoušeli v našem kroužku. Podívejte se, jak se nám to povedlo.

Zajímavost: Věděli jste, co znamenají písmena K+M+B, která tři králové píšou nade dveře? Jejich jména? Právě, že ne. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“: „Kristus žehnej tomuto domu“.

Lucie Štodt