Divadlo ve fyzice

V rámci výuky bezpečnosti při práci s elektrickým proudem a s elektrickými zařízeními si žáci devátého ročníku připravili netradičního hodinu, do které zapojili krátká divadelní představení. Cílem bylo poučit se o bezpečném zacházení s elektrickými spotřebiči, ale také si toto důležité téma přiblížit kreativní formou.

Žáci měli za úkol pomocí scének, pantomimy, básničky či loutek demonstrovat správné postupy při manipulaci s elektrickými zařízeními a elektrickým proudem. Od bezpečné výměny žárovek, správné zapojení zásuvky, přes vyčištění rychlovarné konvice až po poskytování první pomoci
v případě úrazu elektrickým proudem.

Deváťáci se do úkolu pustili s velkou fantazií a někteří předvedli opravdu úžasný a vtipný divadelní výstup. S sebou si přinesli názorné pomůcky nebo si vytvořili vlastní rekvizity z papíru. V průběhu představení jsme se poučili o bezpečnosti, ale také jsme se velmi dobře bavili.

Věříme, že si naši deváťáci po této hodině vždy vzpomenou, jak mají bezpečně zacházet
s elektrickými spotřebiči a budou vědět, jak správně reagovat v případě potenciálního nebezpečí.