Sladké učení

Blíží se Valentýn, svátek zamilovaných. O lásce se říká, že prochází žaludkem. No a stejně tak někdy i naše společné učení může dětem „dobře chutnat“. Poznávání všemi smysly je totiž velmi zábavné a efektivní. Přesvědčily se o tom děti z prvních tříd, které navštěvují odpolední kroužek anglického jazyka. Tak jako v předchozích letech i letos mají děti naší základní školy možnost se seznamovat s cizím jazykem ještě předtím, než se jim objeví ve školním povinném rozvrhu. A tak už od první třídy děti učíme základní slovní zásobu a jednoduché anglické fráze. Ve svém snažení pak mohou pokračovat i v druhé třídě, kdy už klademe větší důraz i na písemnou formu toho, co se v předchozím roce naučily.

A že toho rozhodně není málo! Děti již znají názvy anglických barev, počítají do deseti, pojmenují nábytek, rozpoznají hudební nástroje, popíší lidskou tvář a správně reagují na běžné instrukce v anglickém jazyce. Od minulého setkání, děti zvládnou také anglicky vyjádřit, jaké ovoce mají rádi a jaké ne. Pro nácvik jsme zvolili hned několik zábavných aktivit, z nichž nejvíce se dětem líbilo poznávání ovoce se zavřenýma očima podle chuti a pak anglický „ovocný diktát“, kdy děti navlékaly na špejle ovoce v pořadí podle zadání. Přejeme dětem, ať se jim i nadále v našich odpoledních aktivitách takto pěkně daří!

Zdeňka Kulhajová