Soutěžíme!

Místní akční plán vzdělávání ORP Šumperk vyhlásil v rámci právě probíhajícího týdne pro Wellbeing ve školách soutěž pro žáky 3. – 9. ročníků. Zadáním bylo natočit video v maximální délce dvou minut, ve kterém by žáci vyjádřili, co by se na školách mohlo změnit, aby do nich chodili rádi. Naše škola se do této soutěže zapojila s týmem dobrovolníků, kteří společně dali dohromady své nápady a vytvořili tak vskutku originální příspěvek. Sestavili zpravodajský tým, který natočil zinscenovanou stávku dětí před základní školou. Děti si vytvořily transparenty, které vyjadřovaly jejich přání ohledně života ve škole, které ještě doplnily i krátkým rozhovorem s moderátorem. Celkovou atmosféru doplnily o autentickou znělku zpravodajství v podání sóla na klarinet a efektními střihy mezi televizním studiem, kde se představili dva mladí moderátoři, a živým vstupem z demonstrace. Jejich herecké výkony byly natolik přesvědčivé, že zmátly nejednoho uživatele sociálních sítích, kde toto naše video mylně pokládali za skutečnou stávku. Nám nezbývá, než děti za jejich velké nasazení a profesionální výkony velmi pochválit.

Edit: Gratulujeme dětem ke skvělému druhému místu.

Zdeňka Kulhajová