Žáci, bambitka a hadi aneb návštěva IV. ZŠ Šumperk

Koncem ledna navštívili žáci 1. – 3. ročníku IV. základní školu v Šumperku, v jejíchž divadelních prostorách zhlédli pohádku Tajemství staré bambitky 2. Pohádku pro ně secvičili žáci, kteří při škole navštěvují divadelní soubor vedený paní učitelkou Mgr. Evou Šalkovou. Pro děti bylo zajímavé sledovat nejen dětské herecké výkony, kostýmy herců, měnící se kulisy, ale také zvukové a světelné efekty při představení. Uvědomily si, kolik času a práce je zapotřebí k nazkoušení jednoho divadelního představení.

Vedle divadla nás čekala také velmi zajímavá beseda o hadech, při níž jsme srovnávali jejich smysly s těmi našimi. Pan J. Hruda, který vedl besedu, nám navíc ukázal živého hada – hroznýše královského, kterého jsme si mohli i pohladit. Navštívili jsme také místní zookoutek.

Ve škole jsme zavítali také do prostor družiny, kde jsme si pod vedením usměvavých vychovatelek vyrobili na památku papírový větrník.

Celý den jsme si všichni užili a velké poděkování patří všem, kteří se nám na IV. ZŠ věnovali.

Blanka Pavelková