Děti si vyzkoušely čtení Braillova písma na projektovém dni v Mladoňově

Jedním z tematických okruhů prvouky je člověk a jeho zdraví. Proto v hodinách prvouky žáci určují části lidského těla, přemýšlejí nad zdravým životním stylem a věnují se základním pravidlům první pomoci.

Protože nejlepším způsobem vzdělávání je propojit učení se zážitkem, vyrazili před pololetním vysvědčením druháci a třeťáci do Ústavu ekologického vzdělávání Mladoňov. Tam je čekal projektový den věnovaný lidským smyslům. Program byl zaměřen na sebepoznávání a poznávání okolí. Hned po příjezdu dostali žáci za úkol orientovat se v prostoru se zavázanýma očima, pouze podle zvuků, které slyšeli. Svůj hmat si ověřili zdoláváním hrbolaté stezky z plastových vršků. Jedna z nejzajímavějších a nejobtížnějších aktivit byla čtení Braillova písma na bankovkách se zavřenýma očima. Děti na závěr samy uznaly, že to lidé s handicapem nemají v životě vůbec jednoduché.

V průběhu dne nechyběly ani výtvarné dílničky a sportovní aktivity uvnitř i venku. A tak si děti domů přivezly vlastnoručně vyrobené voňavé mýdlíčko pro své nejbližší. Provětraly se na čerstvém vzduchu a plny nových dojmů a zážitků z příjemně prožitého dne se vrátily domů.

Blanka Pavelková