DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Žáci a učitelé Základní školy v Bludově Vás srdečně zvou v úterý 26. března 2024 na návštěvu školy v době od 7:40 do 11:20 (4 vyučovací hodiny) na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

  • možnost navštívit jakoukoli vyučovací hodinu
  • možnost vidět své dítě při práci ve škole
  • možnost prohlídky odborných učeben
  • možnost navštívit školu i s dítětem před zápisem do 1. třídy
  • zodpovězení otázek týkajících se školní docházky
  • ………

TĚŠÍME SE NA VÁS

Pokud se chcete podívat, jak to u nás ve škole chodí, pustťe si video nejlépe se zvukem…