Projektový den 8. ročník

V osmém ročníku proběhl projektový den zaměřený na první světovou válku, který nabídl žákům jedinečný pohled do vojenské historie a umožnil jim zapojit se do praktických aktivit. Akci organizovala agentura Gryff, která zajistila zajímavý a poučný program sestávající ze tří různých stanovišť.

Prvním stanovištěm bylo hledání min. Žáci se zde učili základy detekce a bezpečného odstraňování nebezpečných objektů. S pomocí detektorů kovů a modelových situací si mohli vyzkoušet práci pyrotechniků a lépe pochopit, jak složité a nebezpečné je hledání min v terénu.

Druhé stanoviště se věnovalo rozkládání a údržbě zbraní. Žáci zde měli možnost nahlédnout do technických aspektů vojenského vybavení. Pod odborným vedením se učili, jak správně rozložit, vyčistit a opět složit zbraň. Tento úkol vyžadoval preciznost a trpělivost, a žáci tak získali lepší představu o důležitosti péče o zbraně v bojových podmínkách.

Třetím a závěrečným stanovištěm byla střelba ze vzduchovky. Pod dohledem zkušených instruktorů si žáci mohli vyzkoušet své střelecké dovednosti. Tato aktivita byla nejen zábavná, ale také poučná, protože ukázala, jak důležité je soustředění, klidná ruka a přesnost při střelbě.

Projektový den byl velmi úspěšný a přinesl žákům nejen zábavu, ale i cenné poznatky o první světové válce a vojenských dovednostech. Tato praktická zkušenost přispěla k jejich lepšímu porozumění historickým událostem a technikám, které se během války používaly. Žáci odcházeli z akce nejen obohaceni o nové zážitky, ale také s hlubším pochopením historického kontextu a významu vojenského výcviku.

Drtil Ondřej