Mikuláš

Opět po roce navštívil bludovskou školu a školku Mikuláš v doprovodu krásných andělů a zástupců moci pekelné. Mikulášova družina měla s sebou Knihu hříchů a Knihu dobrých skutků. Dobré skutky Mikuláš odměnil malou sladkostí. Hříchy však musely být vykoupeny....