Exkurze do Vyšehoří

V rámci výuky o naší obci a okolí jsme se se třeťáky vydali do Vyšehoří, protože třetina naší třídy pochází právě z Vyšehoří. Paní starostka Bc. Ilona Vařeková, DiS pro nás připravila krásný program. Provedla nás po obci, navštívili jsme kulturní dům, kapli Jana Nepomuckého, domluvila návštěvu stolařských dílen u pana Baslera a pana Doležela, krátkou přednášku o hasících přístrojích s úžasným programem a občerstvením ve firmě pana Kvapilíka. Na závěr nám v knihovně obecního úřadu vyprávěla o obci, ukázala leteckou mapu obce, nahlédli jsme do obecní kroniky, měli jsme připravenou svačinku a pracovní listy o obci Vyšehoří do prvouky. Za krásně připravenou exkurzi všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

3.A, Jarmila Březinová a Jana Nesrstová