Stravování od 14.10.

Vláda
s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3.
listopadu 2020 do 23:59 hod. omezuje provoz provozovny
stravovacích služeb tak, že se zakazuje přítomnosti veřejnosti
v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a
bary), tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu
stravovacích služeb – prodej jídla s sebou bez vstupu do
provozovny.

Výdej
obědů bude tedy probíhat na rampě školní jídelny: cizí
strávníci v 10:50-11:15, žáci školy ve 12:30 (vstup do jídelny
je zakázán).

Jídlonosiče
musí být na rampě nejpozději v 8 hodin ráno.

Rozvoz
stravy probíhá beze změny.