Uzavření školy od 14.10.

Vláda
ČR
omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od
00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod provoz základních
škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost
žáků na základním vzdělávání v základní
škole; ve školní družině a školním klubu.

Další
informace najdete v informačním systému školy – skolaonline. 


Škola se řídí dle metodického doporučení MŠMT: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/09/metodika_DZV__23_09_final.pdf