Přednáška o zvěři a myslivosti

V listopadu se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili přednášky pana Marka Nimrichtera o zvěři a ptácích, žijících v okolní přírodě. Pan Nimrichter přinesl do školy na ukázku vycpaná zvířata, ptáky, paroží, rohy, části končetin a kožešiny k poznávání. Největším vycpaným exponátem bylo divoké prase. Děti pozorně sledovaly poutavé vyprávění o životě různých zvířat. Pan Nimrichter předvedl také zvuky různých vábniček. Poukázal na důležitost spolupráce zemědělců, lesníků a myslivců. Poučil děti, aby se nedotýkaly mláďat ve volné přírodě. Přednáška se velmi líbila. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Jarmila Březinová