Den otevřených dveří

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Žáci a učitelé Základní školy v Bludově Vás srdečně zvou

ve středu 29. března2023 na návštěvu školy v době od 7:40 do 11:20 (4 vyučovací hodiny).

  • možnost navštívit jakoukoli vyučovací hodinu
  • možnost vidět své dítě při práci ve škole
  • možnost prohlídky odborných učeben
  • možnost navštívit školu i s dítětem před zápisem do 1. třídy
  • zodpovězení otázek týkajících se školní docházky
  • ………