Škola v přírodě

Konečně nastal očekávaný začátek měsíce dubna a žáci 5. ročníku vyrazili na třídenní pobyt školy v přírodě do Mladoňova. Nejprve se ubytovali v útulném prostředí ústavu ekologického vzdělávání a s napětím očekávali, co si pro ně instruktoři společně s učitelkami připravili.

Samotný program byl zaměřen na rozvoj sociálních vazeb a stmelení třídních kolektivů. Proto se všechny hry nesly v duchu sebepoznání a prohloubení mezilidských vztahů. Byly nejen o přírodě, kdy žáci poznávali živočichy, jejich stopy a plnili další úkoly, ale také nechyběly známé společenské hry (např. Kufr) nebo podle obrázků soutěžící určovali názvy filmů, jména vědců apod. Prostřednictvím těchto her se děti učily vzájemné spolupráci, toleranci, naslouchání. Zároveň tak rozvíjely svou slovní zásobu a neméně důležitý byl při hře také jejich důvtip.

Děti čekala také přednáška, která se týkala virtuálního světa, sociálních sítí a internetu obecně. V současné době jde o velmi aktuální téma, protože používání informačních a komunikačních technologií může být na jedné straně velmi fascinující a lákavé, ale na straně druhé kvůli své anonymitě značně nebezpečné. Společně jsme si ukázali v teorii i praxi, co vše nás na internetu může potkat, jak se bránit a jak být v bezpečí na sociálních sítích.

Převážná část aktivit, her a soutěží se konala venku – na zahradě, na hřišti a v přilehlém okolí. I když bylo počasí mrazivé, nikoho to neodradilo a každý se, s vervou sobě vlastní, do všech činností zapojil a snažil se o co nejlepší výkon. Na čerstvém vzduchu nám všem vyhládlo a těšili jsme se na výborné jídlo od místních kuchařek. A samozřejmě nechyběla poslední večer diskotéka.

Tři dny rychle utekly a my jsme se vraceli domů plni nových dojmů a zážitků s vidinou velikonočních prázdnin před námi.

Blanka Pavelková