Kroužek robotiky

Kroužek robotiky, který se pravidelně otvírá na naší škole pro žáky 6. – 9. ročníku nabízí technické zapojení žáků do problematiky robotizace. Žáci pracují na vlastních projektech nebo tématech, samostatně nebo ve skupinách. Kroužek je postaven na práci se stavebnicí lego. Do obsahu kroužku jsou zařazovány praktické aktivní činnosti a tvořivé učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů a projektovou činností. Žáci pracují s různými digitálními zařízeními a učí se propojovat jejich funkce a způsoby využití. Také se učí pracovat s programovatelnými kostkami lego, které umožňují rozvíjet logické myšlení a uplatnit vlastní řešení při zadání úloh. Dále se žáci mohou zúčastnit i soutěží zaměřených na robotiku jako je Den s průmyslovkou, kdy žáci soutěžili s ostatními školami v naprogramování autonomního robota, který má projet co nejrychleji určitou dráhu. Žáci se v kroužku robotiky připravují na účast v soutěži Konstruktérská akademie v Postřelmově, která proběhne 7. června.