Přírodovědné soutěže

Naše škola pravidelně nabízí účast na soutěžích všech přírodovědných oborů. V uplynulém půlroce se žáci mohli zúčastnit školních kol Zeměpisné nebo Biologické olympiády. Vítězové těchto olympiád se zúčastnili okresních kol v Šumperku, kde reprezentovali naši školu. Další soutěže jako je Mladý chemik, Rybářská olympiáda, ekologická soutěž Zlatý list nebo pěstitelsko-ekologická soutěž Mladý zahrádkář nabízely zapojení našich žáků do dalších soutěží s přírodovědným zaměřením. Například v soutěži Mladý zahrádkář se v kategorii mladší a starší zahrádkář naši žáci umístili na čtvrtém a čtvrtém místě nebo v ekologické soutěži Zlatý list se šestičlenná družstva v kategorii mladší a starší umístila na pátém a pátém místě. Obě tyto soutěže probíhají v Šumperku za účasti škol z celého okresu (fotografie ze soutěže Zlatý list).