Asambláž ve Výtvarném tvoření

Asambláž je výtvarná technika, která dává dvojrozměrnému obrazu třetí, prostorovou dimenzi. Dalo by se říci, že je třírozměrnou obdobou koláže. Byla vynalezena dadaisty.

Plocha obrazu není pojednána pouze malířsky, ale jsou na ní navíc různými technologickými postupy fixovány další předměty nebo jejich části, např. lisováním, vázáním, svářením, nýtováním.

My jsme si vyzkoušeli vytvořit vlastní portrét a postavu. Podařilo se nám vžít se do role malíře a dekoratéra Arcimbolda? Posuďte sami. 🙂

Lucie Štodt