What musical instrument can you play? – Na jaký nástroj umíš hrát?

Co Čech to muzikant! Jestli toto známé české heslo platí i pro žáky IV. A, jsme si ověřili v rámci jedné z hodin anglického jazyka. Začali jsme zlehka, kdy jsme vyzkoušeli, zdali děti zvládnou podle obrázků pojmenovat vybrané hudební nástroje. Dále jsme pokračovali pohybovými aktivitami, během kterých děti pomocí pantomimy znázorňovaly hru na zvolené hudební nástroje. Po této rozcvičce, už ale následovala koncertní šňůra mladých umělců. Děti si přinesly vlastní hudební nástroje a spolužákům předvedly krátké vystoupení dle svého výběru. Zazněl tak koncert na klavír, kytaru, zaposlouchali jsme se i do něžných tónů flétny a rytmických bubnů. Těm, kteří na žádný hudební nástroj nehrají, jsme nástroje propůjčili, aby měli možnost si práci s nimi vyzkoušet. Společně jsme pak jednotlivá vystoupení anglicky komentovali a hodnotili, jestli děti hrát umí, nebo neumí. Nechyběl ani poslechový kvíz, ve kterém žáci hádali, jaký hudební nástroj slyší hrát. Díky této prožitkové aktivitě jsme se společně naučili nejen názvy nástrojů, jako je klavír, kytara, buben, housle, či flétna, ale i správné používání anglického modálního slovesa „can“. A kdo ví, možná se v některém z  „nemuzikantů“ objeví i touha začít na nějaký ten nástroj hrát.

Zdeňka Kulhajová