Žvýkačky ve škole? – Někdy ano!

Že je žvýkání v hodinách ve škole zakázané, ví moc dobře všechny děti. Jsou však chvíle, kdy nám tato oblíbená pochoutka dokáže být velmi dobrým pomocníkem. A právě taková vzácná příležitost nastala v září ve třetích ročnících, když paní učitelka donesla do vyučování spoustu voňavých žvýkaček. Údiv vystřídalo nadšení, když se děti dozvěděly, že si je hned mohou i ochutnat. Jelikož se právě učily základní anglické číslovky, mezi nimiž je i slovo „three“, bylo zapotřebí děti seznámit s první anglickou hláskou, kterou čeština nemá, a to je anglické neznělé „th“ (/θ/). Nácvik tohoto speciálního „zvuku“ není nikterak jednoduchý, proto bylo na místě, si tento úkon co nejvíce zpříjemnit. A tak děti za pomocí žvýkaček trénovaly správné postavení jazyka. Díky této netradiční a u nás běžně nepoužívané pomůcce děti zvládly nácvik na jedničku a s úsměvem (i když trošku ulepeným), a tak to má při správném vzdělávání být.

Zdeňka Kulhajová