Pomáháme si

Mít takového kamaráda nebo kamarádku ve starším ročníku, který se ve škole dobře vyzná, dokáže poradit s učivem, zná dobře všechny učitele a pomůže, když je potřeba, je snem nejednoho prvňáčka. Proto jsme se rozhodli v letošním roce podpořit přátelské vztahy mezi nově příchozími dětmi a žáky devátých ročníků. Hned, jakmile si děti z prvních tříd zvykly na školní režim, jsme uspořádali první setkání, na němž si starší děti vzaly „pod křídla“ své nové malé kamarády. Na přivítanou jim v rámci výtvarné výchovy vyrobily záložky do knížek a připravily si pro ně i menší dárečky. Následovala společná procházka dvojic dětí po budově druhého stupně, která byla pro prvňáčky zatím neobjeveným místem. Pod vedením svých nových ochránců tak mohly děti nakouknout do výuky na druhém stupni, poodhalit kouzla odborných učeben, jako je učebna fyziky a chemie, či učebna přírodopisu, kde si prohlédly zajímavé školní sbírky. Největšímu ohlasu se těšila návštěva počítačové učebny, kde děti obdivovaly zejména roboty, se kterými pracují starší žáci v rámci kroužku Robotika. Jelikož se nám toto setkání velmi líbilo, máme v plánu uspořádat další společné akce, na které se už teď všichni těší.

Zdeňka Kulhajová