Učili jsme se nebo ne?

Na tuto otázku hledali na konci jednoho pátečního dne druháci. Měli totiž výuku jinak. Celý den zkusili pracovat jen a jen ve skupinkách. A že to nebylo vůbec jednoduché, by vám například mohl říct vedoucí skupiny. Ten musel dávat extra pozor, aby věděl, co se má dělat a jak práci ve svém týmu rozdělit. Když byla práce rozdělená, musel zase bedlivě poslouchat pisatel, aby vše, na čem se tým dohodne, správně zapsal. Posel přinášel a odnášel pomůcky, hlídal pořádek na stolech a také se postaral o to, aby se finální výrobek dostal do správných rukou. Poslední ve skupině měl roli mluvčího. Nebyl to ale ten, který by ostatní bavil. Ten musel mít přehled o tom, kolik úkolů je již vypracovaných a na závěr celého dne také zhodnotit práci jednotlivých členů skupinky.

Takže kromě toho, že si druháčci procvičili počítání, čtení, spojování bodů, kreslení a vyrábění, se naučili mnohému dalšímu. Jak spolu komunikovat, jak přijmout názor někoho dalšího nebo třeba také to, že jsou součástí týmu, který by měl táhnout za jeden provaz.

Takže učili jsme se nebo ne? Myslím, že ano. A mají za to velkou pochvalu, protože pracovali krásně.

Kateřina Holzmannová