Robotí taneček 4.B

Žáci čtvrtých ročníků dnes čelili výzvě v hodině informatiky, kdy se měli pokusit o naprogramování robotího tanečku. V této výzvě obstáli na výbornou, což můžete posoudit v následujícím videu.

Žáci pracovali s roboty Wex 123. Roboti WEX 123 se stávají nástrojem ve výuce na prvním stupni základních škol, přinášejí zcela nový přístup k získávání vědomostí a dovedností. Roboti WEX 123 jsou navrženi tak, aby podporovali přirozenou zvědavost dětí a motivovali je k aktivnímu učení skrze hru. Děti mohou programovat robota k vykonávání jednoduchých úkolů, jako je pohyb po určité trase, interakce s objekty nebo reakce na senzorové podněty. Tímto způsobem se učí základním principům kódování a algoritmického myšlení.

Eliška Várošová