Trocha poezie nikoho nezabije …

Jiří Žáček, Emanuel Frynta, Karel Jaromír Erben, dokonce i František Ladislav Čelakovský.

To jsou jen některé osobnosti české literatury, jejichž básně zazněly při školním kole recitační soutěže.

Po několikaleté odmlce se žáci druhého stupně pustili do nelehké soutěže v recitaci. Museli překonat ostych a někteří i velikou trému, aby předstoupili před své spolužáky a „přísnou porotu“, a zarecitovali pečlivě nacvičenou báseň.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Mladší kategorii tvořily žákyně 6. a 7. ročníku, ve starší kategorii soutěžili žáci 8. a 9. tříd. V této kategorii jsme si mohli poslechnout i dva soutěžící chlapce. Vše probíhalo v přátelské atmosféře, i když tréma byla znát. Rozhodování poroty nebylo vůbec jednoduché, ale nakonec se jednomyslně usnesla na dvou jménech. První místo v mladší kategorii si vysoutěžila Kateřina Kubíčková, ve starší kategorii všechny ohromila recitací Erbenovy Polednice Monika Geprtová. Její dramatický přednes naprosto uchvátil všechny přítomné. Úspěšní recitátoři na prvních třech místech v obou kategoriích si odnesli i malou pozornost.

Na vítěze z každé kategorie teď čeká účast v okrskovém kole, které proběhne v polovině března v Šumperku. Budeme držet pěsti.

Na závěr musíme poděkovat všem zúčastněným za odvahu, snahu a kulturní zážitek.

A taky za potvrzení slov Jiřího Suchého – TROCHA POEZIE NIKOHO NEZABIJE.

vyučující českého jazyka