Středověké hrady u nás

V rámci výuky výtvarné výchovy se často odkazujeme na učivo dějepisu. Zabýváme se tak podrobněji výtvarným uměním, architekturou i užitým uměním ve výtvarných slozích a směrech. V šesté třídě je velkým tématem Egypt. Učíme se zjímavosti o pyramidách, faraonech, božstvech a promítáme si jejich znalosti do uměleckého vyjádření. V dalším ročníku je velkou kapitolou středověk. V naší republice je velké množství hradů a zřícenin z tohoto období. Mnohé z nich jsou v našem bezprostředním okolí a můžeme je v rámci výletů navštívit. Učíme se o opevnění hradu, jeho funkci, jednotlivých architektonických názvech ( cimbuří, ohoz, hláska). Snažíme se lépe pochopit, jak se na těchto hradech žilo. Každý z žáků měl za úkol nakreslit jiný hrad nebo zříceninu – Helfštýn, Kost, Zvíkov, Starý Jičín a podobně. Někdy jsme také kreslili hrady z našeho okolí. Jmenovat můžeme například Brníčko, Cimburk u Městečka Trnávky nebo Sovinec. Žáci k práci využívali tablety. Dalším úkolem byla konstrukce písma tak, aby výkres upoutal již z dálky. Někteří si dali opravdu záležet a práce se jim povedly. Můžete se sami přesvědčit na výstavě prací na chodbách školy. V další hodině jsme byli hrady navštívit. Každý si v rámci práce s virtuální realitou mohl „zajít“ navštívit svůj hrad a další krásné hrady a zříceniny. Virtuální realita má tu výhodu, že se ocitnete v centru dění. Hrad, jeho nádvoří či vnitřní prostory vás obklopují ze všech stran. Můžete se podívat na hrad z okolních míst (z dálky) či z ptačí perspektivy (z dronu). Využití virtuální reality tak žákům nabídne několik výletů na hrady, blízké i vzdálené, během pár minut. Natálie Navrátilová