Přijímací zkoušky „nanečisto“

16. duben – to je datum, ke kterému se teď upíná pozornost žáků 9. ročníků. Čeká je totiž jedna z prvních velkých zkoušek jejich života – přijímací řízení na střední školy. V letošní školním roce si mohly děti vybrat hned tři střední školy, na kterých by ve svém studiu rády pokračovaly. U těchto škol následně určily svou preferenci a na základě výsledků přijímacího řízení pak budou přijaty. Je opravdu chválihodné, že si důležitost oné zkoušky žáci opravdu uvědomují a velmi svědomitě se na ni připravují. Vyučující matematiky i českého jazyka jsou jim v tom velkou oporou, neboť se žáky pravidelně konzultují možná úskalí přijímacích testů. V odpoledních hodinách pak nad rámec vyučování prochází testy z minulých let a snaží se dětem dodat jistotu a sebedůvěru, která je při takovéto zkoušce velmi užitečná.

Škola koncem února pro děti uspořádala přijímací zkoušky „nanečisto“, kdy měly možnost vyzkoušet si celkovou atmosféru, time management a srovnat své výsledky v testu s vrstevníky. Dle slov dětí, byla tato zkušenost velmi cenná. Spousta z žáků se zklidnila, když viděla své výsledky, někteří dokonce ve svém úsilí přidali, což nás všechny velmi těší. Nezbývá než všem popřát, aby i ty pravé přijímačky proběhly dle jejich představ a aby se jim veškerá píle vyplatila!

Kolektiv vyučujících českého jazyka a matematiky