Konstruktérská akademie

Robotika a informační technologie jsou oblastmi, které významně ovlivňují naše životy. Vzdělávání v těchto oborech připravuje mladou generaci na budoucnost, kde tyto technologie budou hrát čím dál důležitější roli.

Kromě výuky informatiky od 4. ročníku, nabízíme dětem také kroužek robotiky, kde se děti učí programovat a stavět roboty z různých typů stavebnice LEGO MINDSTORMS. Děti v kroužku postupně získávají dovednosti, které jim umožňují vytvářet své vlastní programy. Tyto nabité zkušenosti tak mohly využít na Konstruktérské akademii, kterou začátkem června již počtvrté pořádala ZŠ Postřelmov. Naši školu letos reprezentovali dva vybraní kandidáti z osmé třídy, Adam Babnič a Matyáš Toman. Hlavním úkolem soutěžících bylo sestrojit vlastního robota ze stavebnice Lego, který co nejrychleji a nejpřesněji projede připravenou dráhou a v jejím cíli vystřelí curlingový kámen na terč, nejlépe na desítku. Hodnotil se čas, přesnost jízdy, konstrukční řešení a nejvyšší počet zasažených bodů. Kluci svým snažením ukázali nejen technické znalosti a dovednosti, ale také kreativitu a schopnost týmové spolupráce. V kategorii „pokročilí“ tak skončili na krásném druhém místě za což jim patří velká gratulace.

Hana Tomanová