Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků

Bludovská škola v pátek 14.6.2024 uspořádala slavnostní vyřazení žáků devátých ročníků. Během odpoledne se přišli rodiče a přátelé dětí podívat na jejich třídní vystoupení. Celý program zahájilo hudební představení Emmy Kašparové a Vítka Skoumala. Emma zazpívala známou melodii z muzikálu Noc na Karlštejně a Vítek ji k tomu doprovodil na klavír. Následovala polonéza obou ročníků a slavnostní projevy paní ředitelky a pana starosty, v nichž zaznělo mnoho povzbudivých slov a přání do budoucího studia. Během ceremoniálu, při kterém žáci dostali absolventské šerpy a sadu památečních třídních fotografií, se pak diváci z úst moderátorů Daniela Špičky a Samuela Franczyka dozvěděli, kam se budou žáci dále ubírat v jejich budoucím studiu. Doprovodný program celého odpoledne zahájila mažoretkovým sólem žačka 1.ročníku Dita Fojtová. Následovala taneční vystoupení čtvrťaček s pompony pod vedením Jany Tomanové a taneční skupinové představení dětí z 2. a 3. třídy v režii Blanky Pavelkové a Kateřiny Holzmannové. Úžasná byla také světelná show v podání dívek z 8. třídy pod vedením pana učitele Drtila. Nesmíme zapomenout ani na orientální tanečnice z řad šesťaček,které na jejich vystoupení připravila Kateřina Gieslová a děkujeme také skupině mažoretek Galaxie X ze Šumperka, které vystoupily v závěru celé akce. I samotná třídní „rozlučková“ vystoupení byla letos velmi zdařilá, rodiče se dobře bavili, ukáplo i mnoho slziček dojetí.

A my našim letošním absolventům na jejich budoucí cestě za vzděláním a novými dovednostmi přejeme mnoho úspěchů!

Tímto bychom rádi také poděkovali všem, kteří se na realizaci letošního rozloučení podíleli.

Zdeňka Kulhajová, Natálie Navrátilová (třídní učitelky 9.ročníků)