Přijímací řízení 2023 – 2024

Přijímací řízení pro žáky 9. ročníků – 2023 / 2024

Přijímací řízení na střední školy a odborná učiliště probíhalo v letošním školním roce podle obvyklých kritérií – 1. kolo 12. a 15. dubna 2024. Žáci z Ukrajiny měli i letos možnost požádat o prominutí jednotné zkoušky z českého jazyka. Zadání zkoušky z matematiky mohli zpracovat v ukrajinštině. Žáci s PO (podpůrným opatřením) si žádali (jako tradičně) o navýšení časové dotace na vypracování zadaných testů.

Podstatný rozdíl byl však v podávání přihlášek a následné rozřazování žáků na jednotlivé střední školy a učiliště. Rozdíl byl i v počtu podaných přihlášek a v preferenci škol. Žáci si podávali přihlášky na tři školy (pět škol v případě oborů s talentovou zkouškou) a pořadím škol na přihláškách dávali najevo, kterou školu upřednostňují. Většina žáků zvolila podání přihlášky formou elektronické přihlášky (DIPSY – přihlášení přes elektronickou identitu), jen hrstka využila možnost výpisu ze systému – hybridně (výpisem ze systému DIPSY bez přihlášení elektronickou identitou).

Konečné přijetí bylo žákům oznámeno 15. května. Většina žáků naší školy se dostala na školu, kterou preferovala, dva žáci se dostali na školu, kterou měli uvedenou na druhém místě a tři žáci pak na školu na třetím místě. Nikdo nemusel podávat přihlášku do druhého kola přijímacího řízení.

Na nižší gymnázium se letos nikdo nehlásil.

Naše škola dosahuje v celostátním srovnání základních škol dlouhodobě velmi dobrých výsledků v českém jazyce i v matematice. Tyto informace vyplývají z přehledů úspěšnosti (dosaženého bodového ohodnocení) přijímacích zkoušek uvedených na stránkách aimos.cz. V českém jazyce máme velmi dobré výsledky hlavně v oblasti pravopisu, skladby a tvarosloví. Zaměřit se budeme muset na oblast komunikace a slohu, kde jsou výsledky trochu slabší. V matematice dosahujeme výborných výsledků především v přímé a nepřímé úměrnosti, grafech, výrazech s proměnnou, … Slabší výsledky se objevily u lineárních rovnic.

Také Šumperský deník, na základě dat získaných z Cermatu, sestavil žebříček základních škol podle úspěšnosti u přijímacích zkoušek na SŠ s maturitou (čtyřleté obory) v našem okrese (výsledky za posledních pět let), ze kterého je patrné, že bludovská škola se v matematice umístila na třetím místě mezi ZŠ okresu Šumperk.

Žáci přijatí ke studiu na SŠ a SOU – 2023/2024

ŠkolaPočet
Gymnázium Šumperk5
Gymnázium Zábřeh1
VOŠ a SPŠ Šumperk4
VOŠ a SŠA Zábřeh4
Střední škola řemesel Šumperk15
OA Šumperk4
SOŠ Šumperk5
SOŠ Olomouc2
SZŠ a VOŠ zdravotnická Šumperk2
SZŠ Cheb1
SŠ sociální péče a služeb Zábřeh3
SPŠ elektrotechniky a informatiky Mohelnice2
OU a Praktická škola Mohelnice1
Moravská SŠ Olomouc1
SŠ gastronomie, farmářství a služeb Jeseník2
Hotelová škola V. Priessnitze a OA Jeseník1
SŠ a OU Cheb1

ročníkoborpočetchlapcidívky
IX. Astudijní17215
IX. Aučební1284
IX. Bstudijní1578
IX. Bučební1082
celkem
542529


Martina Hrdinová

Kopie níže uvedených dokumentů ze Šumperského deníku a ze stránek Aimos.cz nezahrnují letošní přijímací zkoušky – data jsou z let minulých.