Kroužek robotiky

Kroužek robotiky, který se pravidelně otvírá na naší škole pro žáky 6. – 9. ročníku nabízí technické zapojení žáků do problematiky robotizace. Žáci pracují na vlastních projektech nebo tématech, samostatně nebo ve skupinách. Kroužek je postaven na práci se...

Přírodovědné soutěže

Naše škola pravidelně nabízí účast na soutěžích všech přírodovědných oborů. V uplynulém půlroce se žáci mohli zúčastnit školních kol Zeměpisné nebo Biologické olympiády. Vítězové těchto olympiád se zúčastnili okresních kol v Šumperku, kde reprezentovali naši školu. Další soutěže jako...

Přírodovědné soutěže

Na naší škole pravidelně probíhají olympiády a soutěže týkající se přírodovědných předmětů. Mnozí vítězové školních kol jsou dále úspěšní v okresních nebo krajských kolech. Jednou z takových soutěží je i zeměpisná olympiáda, která se koná vždy na konci ledna....