Robotí taneček 4.B

Žáci čtvrtých ročníků dnes čelili výzvě v hodině informatiky, kdy se měli pokusit o naprogramování robotího tanečku. V této výzvě obstáli na výbornou, což můžete posoudit v následujícím videu. Žáci pracovali s roboty Wex 123. Roboti WEX 123 se stávají nástrojem ve výuce na prvním stupni základních škol, přinášejí zcela nový přístup k získávání vědomostí […]

Sportovní kurzy

Žáci 6. a 8. ročníků se v květnu zúčastnili sportovních kurzů. Jako první vyjeli do přírody žáci 8. ročníku. Jejich tématem byla turistika. Počasí túrám sice moc nepřálo, ale i přes déšť a chladno túry všichni zvládli s úsměvem...

Zimní sportovní den

Čtvrtek 2. února, den zcela jiný než ostatní školní dny. Žáci nechali doma učebnice a místo nich si sbalili sportovní výbavu. Někteří nabalili lyžařské vybavení, jiní brusle a další zase pohodlné turistické boty. Mohli si totiž předem vybrat program,...