Nahlédněte, co jsme tvořili

V našem výtvarném kroužku často čerpáme motivy k tvoření podle ročních období, počasí a hledáme vhodná řešení, při vytváření určitého zadání např: Velikonoc, Dne Země. Častokrát jsme se však nechali inspirovat známými výtvarnými umělci „maluj jako Picasso“ a „maluj na plato od vajíček“. Vzniklo nám tak několik povedených obrazů a výrobků. Při práci jsme se dozvěděli i něco […]

Tříkrálová koruna

Kašpar, Melichar a Baltazar. Tři mudrcové, kteří se přišli do Betléma poklonit Ježíškovi v jesličkách. Svátek mají 6. ledna. To je den, kdy oficiálně končí vánoční svátky, odstrojuje se stromeček, probíhá Tříkrálová sbírka, což je největší dobrovolnická akce v České republice, a žehná se domům....

Na škole máme mistryně světa!

Dvě žačky bludovské školy, které jsou součástí Pompon senior Mažoretek Ruda, se o prázdninách zúčastnily mistrovství světa v chorvatské Crikvenici. Klára Matějová ze VIII. B a Nela Kristýnková z IX. A, s jejich kamarádkami z miniformace se značným bodovým...

Asambláž ve Výtvarném tvoření

Asambláž je výtvarná technika, která dává dvojrozměrnému obrazu třetí, prostorovou dimenzi. Dalo by se říci, že je třírozměrnou obdobou koláže. Byla vynalezena dadaisty. Plocha obrazu není pojednána pouze malířsky, ale jsou na ní navíc různými technologickými postupy fixovány další...

Okénko do kroužku Výtvarné tvoření

Fotoaparát – fotka – výtvarným pohledem V rámci kroužku „Výtvarné tvoření“ jsme si vyzkoušeli experiment s fotografií. Každý si na školní zahradě našel sedmikrásku a vyfotografoval ji. Poté se na fotografii podíval hledáčkem svého vyrobeného fotoaparátu a na výkres...