Jarní tvořivá dílna ve Vile Doris

Protože se nám velikonoční svátky rychle blíží, vypravili se prvňáči naší školy na jarní tvořivou dílnu do Šumperka. Ve Vile Doris je nečekalo jen tak nějaké tvoření s papírem, nůžkami a lepidlem, ale navštívili místní dílny, ve kterých našli...

Moje oblíbená dětská knížka

Je tu měsíc březen a čas, který jsme strávili ve školních lavicích, se pomalu přesunul do druhé poloviny školního roku. Naši prvňáčci znají už spoustu písmen a umí z nich vytvořit slabiky, slova a věty. V hodinách českého jazyka si společně...

Svátek sv. Martina

Ve čtvrtek 9. 11. 2023 jsme se třídou I. B oslavili blížící se svátek sv. Martina. Celý tento den jsme se ,,klasicky“ neučili, ale během pěti vyučovacích hodin jsme poznávali život tohoto světce. Paní učitelka přečetla dětem obrázkový komiks,...

Slavnostní předávání SLABIKÁŘE

Úterý 21. 11. 2023 bylo pro prvňáčky ,,naší školy“ výjimečným dnem, na který netrpělivě čekali. V místní knihovně jim byly slavnostně předány slabikáře v doprovodu rodičů a ostatních příbuzných. Součástí společného setkání bylo i slavnostní kulturní zahájení, které nám...

Projekt ,,Já v našem světě“

Nový kalendářní rok 2023 jsme se třídou III. B přivítali trochu netradičně. V hodinách prvouky jsme se společně věnovali tématu ,,Já v našem světě“, při kterém jsme využili všech dosavadních zkušeností, znalostí a vytvořili jsme krásné projekty. Děti si měly za...