Mandaly

Mandala v indických náboženstvích symbolizuje vesmír. Její tvorba je využívána k meditaci. V západních zemích se jako mandaly označují různé kruhové obrazce. Vykreslování mandaly by nás mělo uklidňovat, učit pečlivosti a trpělivosti. Tuto relaxační kresbu jsme si vyzkoušeli s...

Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd

Devět let uteklo jak voda a z malých prvňáčků se stali téměř dospělí lidé. Nyní končí velkou životní etapu na základní škole a nastupuje jejich další životní putovaní na středních školách. Přijďte se s nimi rozloučit a popřát jim mnoho úspěchů do dalších let. Čeká na vás slavnostní vyřazování žáků s polonézou, vystoupení žáků devátých […]

Bludov našima očima

Bludov. Místo, kde bydlíme, Místo, kde chodíme do školy. Místo, kde trávíme volný čas. Místo, kam chodíme nakupovat. Místo, kde máme kamarády. Jaké to tu je? Co se nám líbí? Co chceme změnit? Co nám tu chybí? Jaký je Bludov teď a jaký by mohl být v roce 2050? Srdečně vás zveme na výstavu prací […]

Vaření v angličtině

Alespoň jednou do roka se v rámci hodiny anglického jazyka snažíme navštívit kuchyňku. V rámci výuky reálií se učíme nejen výuku praktického jazyka formou konverzace a rozšiřování slovní zásoby, ale také se seznamujeme s anglickými zvyky, tradicemi či jídlem. Snažíme se vždy volit jednoduché recepty, které se dají zvládnout během jedné hodiny. Žáci nejprve pozorují […]

Středověké hrady u nás

V rámci výuky výtvarné výchovy se často odkazujeme na učivo dějepisu. Zabýváme se tak podrobněji výtvarným uměním, architekturou i užitým uměním ve výtvarných slozích a směrech. V šesté třídě je velkým tématem Egypt. Učíme se zjímavosti o pyramidách, faraonech,...

Učíme se hrou

Ve včelařském kroužku se v zimních měsících věnujeme hlavně opakování a rozšiřování teoretických znalostí. Fixujeme si vědomosti o životě v úle, členech včelího společenství, opakujeme si výrazy spojené s používáním pomůcek a znalosti o rostlinách prospěšných pro včely. Často...

Mikuláš v MŠ a ZŠ

Jako každý rok i letos se družina Mikuláše vydala do bludovské školky. Zavítala postupně do všech školičkových tříd. Někde potkala samé hodné a šikovné děti, které se nemusely čertů vůbec bát, jinde bylo potřeba se s čerty dohodnou na...

Výtvarná soutěž o pohár VČELKY MÁJI

Rádi kreslíte a máte blízký vztah k přírodě? Můžete se zúčastnit soutěže o pohár včelky Máji. Jedná se o výtvarnou soutěž, kterou pořádá Včelí stráž, kdy můžete dodat výtvarné dílo či výrobek v kategoriích: MALÍŘSKÉ TECHNIKY – do soutěže může každý soutěžící zaslat libovolný počet výkresůrůzných grafických technik.VÝTVARNÁ DÍLA – do soutěže může každý soutěžící […]

Fotografujeme

V rámci výtvarné výchovy se žáci učí zacházet i s různými digitálními technologiemi. Využíváme počítačovou učebnu k tvorbě plakátů, pozvánek, jmenovek, pracujeme na grafických tabletech. Jednou s důležitých věcí k samostatné práci grafika je i kvalitní příprava podkladů a materiálů. Jedním z těchto podkladů může být umělecká fotografie. V rámci dějepisu i výtvarné výchovy se […]

Medový festival

Letos jsme se se včelařským kroužkem opět zúčastnili Medového festivalu v Šumperku. Ten je tradičně pořádán v areálu SOŠ v sobotu, přibližně v polovině září. Rok co rok je festival trochu jiný a rok co rok bývá lepší. Při této škole mají také včelařský kroužek a vyučují včelařství. S devíti dětmi ze včelařského kroužku a […]