Nejlepší recitátoři na 1. stupni

Recitační soutěž

Letos se uskutečnil další ročník školního kola recitační soutěže. Nejprve proběhla třídní kola, kde si jednotliví žáci vyzkoušeli přednést báseň před svými spolužáky. Potom se ti nejlepší, ale také ti, kteří si to chtěli vyzkoušet, zúčastnili školního kola. A...

Mikulášský volejbal

Tak jako každý rok i letos proběhl další ročník volejbalového turnaje pro rodiče a přátele naší školy. Ve středu 6. 12. 2023 jsme se sešli v tělocvičně už po patnácté. Turnaje se zúčastnil nečekaně velký počet hráčů, proto jsme...

Pět úkolů dráčka Podzimáčka

Letošní podzim nám opět přinesl spoustu barev v podobě spadaného listí, úrody, ale také sychravého počasí. Jsou však i dny, kdy vykoukne sluníčko, venku se oteplí a děti se svými rodiči vyrážejí do přírody. Na procházce mnohdy myslí i...

Druháci a dopravní výchova

Po prázdninách se děti vrátily do školy a nastaly jim běžné školní povinnosti. Do školy a ze školy se dopravují buď pěšky nebo různými dopravními prostředky. Na přelomu září a října byly proto hodiny prvouky věnovány dopravní výchově. Nejprve...

Běh po fáborkách

Běh po fáborkách Začátkem června ke Dni dětí pořádala škola pro žáky prvního stupně běh po fáborkách. Jde o sportovní soutěž, při níž smíšené skupiny dětí běhají v lese po fáborkách a cestou si zapisují písmenka, z nichž musí...

Dopravní výchova

DOPRAVNÍ VÝCHOVA V tomto školním roce se žáci 4. a 5. ročníku věnovali v hodinách přírodovědy také dopravní výchově. Při výuce se zaměřili především na bezpečnost a chování v silničním provozu, poznávali dopravní značky a řešili dopravní situace. Od...

Škola v přírodě

Konečně nastal očekávaný začátek měsíce dubna a žáci 5. ročníku vyrazili na třídenní pobyt školy v přírodě do Mladoňova. Nejprve se ubytovali v útulném prostředí ústavu ekologického vzdělávání a s napětím očekávali, co si pro ně instruktoři společně s...

Recitační soutěž

Jako každoročně s příchodem jara probíhá na naší škole recitační soutěž, při které děti musí nechat stranou svůj ostych a případnou nervozitu a co nejlépe před publikem odrecitovat svou báseň. Nejprve se ve všech třídách na prvním stupni uskutečnila...