Běh po fáborkách

Běh po fáborkách Začátkem června ke Dni dětí pořádala škola pro žáky prvního stupně běh po fáborkách. Jde o sportovní soutěž, při níž smíšené skupiny dětí běhají v lese po fáborkách a cestou si zapisují písmenka, z nichž musí...

Dopravní výchova

DOPRAVNÍ VÝCHOVA V tomto školním roce se žáci 4. a 5. ročníku věnovali v hodinách přírodovědy také dopravní výchově. Při výuce se zaměřili především na bezpečnost a chování v silničním provozu, poznávali dopravní značky a řešili dopravní situace. Od...

Škola v přírodě

Konečně nastal očekávaný začátek měsíce dubna a žáci 5. ročníku vyrazili na třídenní pobyt školy v přírodě do Mladoňova. Nejprve se ubytovali v útulném prostředí ústavu ekologického vzdělávání a s napětím očekávali, co si pro ně instruktoři společně s...

Recitační soutěž

Jako každoročně s příchodem jara probíhá na naší škole recitační soutěž, při které děti musí nechat stranou svůj ostych a případnou nervozitu a co nejlépe před publikem odrecitovat svou báseň. Nejprve se ve všech třídách na prvním stupni uskutečnila...

Projektový den – první pomoc

Jedno únorové dopoledne nestrávili žáci pátých tříd výuku ve školních lavicích, ale v přírodě. Odjeli totiž se svými učitelkami a asistentkami do Mladoňova – do prostředí, které velmi dobře znali již z dřívějšího pobytu. V místním ekologickém centru na...

Zápas pátých tříd ve vybíjené

Tento školní rok se žáci pátých tříd rozhodli uskutečnit zápas ve vybíjené. Všichni se na vzájemné utkání hodně těšili, a tak průběžně v hodinách tělesné výchovy pod vedením třídních učitelek poctivě trénovali chytání a hod míčem, přihrávky, postřeh. Hned...

Halloweenské putování

Letos měli žáci 1. – 3. ročníku možnost seznámit se s tradicemi a zvyky Halloweenu prostřednictvím plnění úkolů, které si pro ně připravili jejich starší spolužáci. Děti byly rozděleny po třech tak, aby v každé skupince byli zástupci jednotlivých ročníků....