Recitační soutěž

Jako každoročně s příchodem jara probíhá na naší škole recitační soutěž, při které děti musí nechat stranou svůj ostych a případnou nervozitu a co nejlépe před publikem odrecitovat svou báseň. Nejprve se ve všech třídách na prvním stupni uskutečnila...

Projektový den – první pomoc

Jedno únorové dopoledne nestrávili žáci pátých tříd výuku ve školních lavicích, ale v přírodě. Odjeli totiž se svými učitelkami a asistentkami do Mladoňova – do prostředí, které velmi dobře znali již z dřívějšího pobytu. V místním ekologickém centru na...

Zápas pátých tříd ve vybíjené

Tento školní rok se žáci pátých tříd rozhodli uskutečnit zápas ve vybíjené. Všichni se na vzájemné utkání hodně těšili, a tak průběžně v hodinách tělesné výchovy pod vedením třídních učitelek poctivě trénovali chytání a hod míčem, přihrávky, postřeh. Hned...

Halloweenské putování

Letos měli žáci 1. – 3. ročníku možnost seznámit se s tradicemi a zvyky Halloweenu prostřednictvím plnění úkolů, které si pro ně připravili jejich starší spolužáci. Děti byly rozděleny po třech tak, aby v každé skupince byli zástupci jednotlivých ročníků....