Zápas pátých tříd ve vybíjené

Tento školní rok se žáci pátých tříd rozhodli uskutečnit zápas ve vybíjené. Všichni se na vzájemné utkání hodně těšili, a tak průběžně v hodinách tělesné výchovy pod vedením třídních učitelek poctivě trénovali chytání a hod míčem, přihrávky, postřeh. Hned...

Zimní sportovní den

Čtvrtek 2. února, den zcela jiný než ostatní školní dny. Žáci nechali doma učebnice a místo nich si sbalili sportovní výbavu. Někteří nabalili lyžařské vybavení, jiní brusle a další zase pohodlné turistické boty. Mohli si totiž předem vybrat program,...

Zkoumání detailů včely

Jako každý rok má včelař v lednu povinnost sebrat z úlů měl a zaslat vzorek do výzkumného ústavu. Předchází se tak šíření nákazy včel. I my jsme se včelaříky sesbírali měl, a při té příležitosti jsme pod mikroskopem zkoumali...

Venkovní tělesná výchova

I v tělesné výchově se dá zimní čas trávit venku. Kdy jindy než právě teď, když nám paní zima konečně seslala svoje zásoby zimních darů, ruku k dílu přidal i pan Mráz a Slunce vykouklo zpoza mlhy. Děti VI....

Přírodovědné soutěže

Na naší škole pravidelně probíhají olympiády a soutěže týkající se přírodovědných předmětů. Mnozí vítězové školních kol jsou dále úspěšní v okresních nebo krajských kolech. Jednou z takových soutěží je i zeměpisná olympiáda, která se koná vždy na konci ledna....

Projekt ,,Já v našem světě“

Nový kalendářní rok 2023 jsme se třídou III. B přivítali trochu netradičně. V hodinách prvouky jsme se společně věnovali tématu ,,Já v našem světě“, při kterém jsme využili všech dosavadních zkušeností, znalostí a vytvořili jsme krásné projekty. Děti si měly za...

Adventní čas ve školní družině

Na Mikuláše jsme v tělocvičně uspořádali hravé soutěžní odpoledne. Proběhly například štafetové závody s míčem, vybíjená a sbírání vršků do mikulášského pytlíku. Ceny dostali jak nejrychlejší běžci, tak i nejlepší hráči oblíbené vybíjené. Během prosince probíhaly ve všech odděleních...

Mikuláš

Opět po roce navštívil bludovskou školu a školku Mikuláš v doprovodu krásných andělů a zástupců moci pekelné. Mikulášova družina měla s sebou Knihu hříchů a Knihu dobrých skutků. Dobré skutky Mikuláš odměnil malou sladkostí. Hříchy však musely být vykoupeny....