Moravský zvoneček 2024

Lidová hudba a lidové písničky většinou nemají známého autora. Zpívá se v nich o přirozených lidských potřebách a tužbách, nejčastěji o lásce, práci a přírodě. Lidové písničky se většinou šířily ústním podáním, třeba tak, že matka zpívala doma svým...

Vaření v angličtině

Alespoň jednou do roka se v rámci hodiny anglického jazyka snažíme navštívit kuchyňku. V rámci výuky reálií se učíme nejen výuku praktického jazyka formou konverzace a rozšiřování slovní zásoby, ale také se seznamujeme s anglickými zvyky, tradicemi či jídlem. Snažíme se vždy volit jednoduché recepty, které se dají zvládnout během jedné hodiny. Žáci nejprve pozorují […]

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Žáci a učitelé Základní školy v Bludově Vás srdečně zvou v úterý 26. března 2024 na návštěvu školy v době od 7:40 do 11:20 (4 vyučovací hodiny) na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. TĚŠÍME SE NA VÁS Pokud se chcete podívat,...

Jarní tvořivá dílna ve Vile Doris

Protože se nám velikonoční svátky rychle blíží, vypravili se prvňáči naší školy na jarní tvořivou dílnu do Šumperka. Ve Vile Doris je nečekalo jen tak nějaké tvoření s papírem, nůžkami a lepidlem, ale navštívili místní dílny, ve kterých našli...

Moje oblíbená dětská knížka

Je tu měsíc březen a čas, který jsme strávili ve školních lavicích, se pomalu přesunul do druhé poloviny školního roku. Naši prvňáčci znají už spoustu písmen a umí z nich vytvořit slabiky, slova a věty. V hodinách českého jazyka si společně...
Nejlepší recitátoři na 1. stupni

Recitační soutěž

Letos se uskutečnil další ročník školního kola recitační soutěže. Nejprve proběhla třídní kola, kde si jednotliví žáci vyzkoušeli přednést báseň před svými spolužáky. Potom se ti nejlepší, ale také ti, kteří si to chtěli vyzkoušet, zúčastnili školního kola. A...

Středověké hrady u nás

V rámci výuky výtvarné výchovy se často odkazujeme na učivo dějepisu. Zabýváme se tak podrobněji výtvarným uměním, architekturou i užitým uměním ve výtvarných slozích a směrech. V šesté třídě je velkým tématem Egypt. Učíme se zjímavosti o pyramidách, faraonech,...

Trocha poezie nikoho nezabije …

Jiří Žáček, Emanuel Frynta, Karel Jaromír Erben, dokonce i František Ladislav Čelakovský. To jsou jen některé osobnosti české literatury, jejichž básně zazněly při školním kole recitační soutěže. Po několikaleté odmlce se žáci druhého stupně pustili do nelehké soutěže v...