Volné místo – uklízečka – obsazeno

Ředitelka Základní školy Bludov vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa uklízečka Požadavky: Informace k pracovní pozici: V případě zájmu zašlete písemnou přihlášku obsahující kontaktní údaje a přehled dosavadních pracovních pozic do 9.7.2023 na e-mail: krivohlavkova@zsbludov.cz nebo osobně do kanceláře školy. Další informace je možné získat telefonicky u ředitelky školy na tel. č. 581 033 621.

Ohlédnutí za oslavami výročí školy

V sobotu 17. června škola oslavila 115. výročí svého založení. Již od pátku byly zájemcům zpřístupněny obě školní budovy, kde měli možnost nahlédnout do výuky. V sobotu byly pro návštěvníky navíc připraveny ukázky zajímavých nových trendů ve výuce a...

Závěr školního roku pro naše prvňáčky

První třída je nezapomenutelná pro všechny děti. Spoustu nových informací, kamarádů, zážitků… Na konci roku se hodnotí, odměňuje. Pro naše prvňáčky byl připravený týden plný zážitků jako odměna za úspěšné ukončení náročného roku, kde se během 10 měsíců stanou...

Medobraní ve včelařském kroužku

Dne 6. 6. 2023 jsme se v doprovodu paní asistentky Veroniky Směšné vydali do stáčírny medu paní učitelky Navrátilové v Lošticích. Jakmile jsme dojeli, popovídali jsme si o historii tohoto malého města a jeho návaznosti na Bludov. Prošli jsme si náměstí a okolí, zjistili kde je tvarůžkové muzeum i prodejna, nebo památník a muzeum Adolfa […]

Sportovní kurzy

Žáci 6. a 8. ročníků se v květnu zúčastnili sportovních kurzů. Jako první vyjeli do přírody žáci 8. ročníku. Jejich tématem byla turistika. Počasí túrám sice moc nepřálo, ale i přes déšť a chladno túry všichni zvládli s úsměvem...

Máme rádi zvířata

– chlupatá i nechlupatá, a tak se stal ze třídy III. A přechodný domov pro agamu vousatou, dvě morčata, kanárka, papouška vlnkovaného, chameleona a králíčka. Po celou dobu u nás platila speciální pravidla chování, aby se u nás cítili...

Kroužek robotiky

Kroužek robotiky, který se pravidelně otvírá na naší škole pro žáky 6. – 9. ročníku nabízí technické zapojení žáků do problematiky robotizace. Žáci pracují na vlastních projektech nebo tématech, samostatně nebo ve skupinách. Kroužek je postaven na práci se...

Přírodovědné soutěže

Naše škola pravidelně nabízí účast na soutěžích všech přírodovědných oborů. V uplynulém půlroce se žáci mohli zúčastnit školních kol Zeměpisné nebo Biologické olympiády. Vítězové těchto olympiád se zúčastnili okresních kol v Šumperku, kde reprezentovali naši školu. Další soutěže jako...

Dopravní výchova

DOPRAVNÍ VÝCHOVA V tomto školním roce se žáci 4. a 5. ročníku věnovali v hodinách přírodovědy také dopravní výchově. Při výuce se zaměřili především na bezpečnost a chování v silničním provozu, poznávali dopravní značky a řešili dopravní situace. Od...