Soutěžíme!

Místní akční plán vzdělávání ORP Šumperk vyhlásil v rámci právě probíhajícího týdne pro Wellbeing ve školách soutěž pro žáky 3. – 9. ročníků. Zadáním bylo natočit video v maximální délce dvou minut, ve kterém by žáci vyjádřili, co by...

Sladké učení

Blíží se Valentýn, svátek zamilovaných. O lásce se říká, že prochází žaludkem. No a stejně tak někdy i naše společné učení může dětem „dobře chutnat“. Poznávání všemi smysly je totiž velmi zábavné a efektivní. Přesvědčily se o tom děti...

Our village – třídní projekt

Místo kde žijeme – náš domov, rodná vesnice – to je Bludov. V hodině angličtiny jsme se s žáky čtvrtého ročníku za poslední měsíc zvládli naučit slovní zásobu, jež nám umožňuje popsat základní budovy, které najdete ve městě i...

Mr. and Mrs. Potato

Seznamte se s našimi novými kamarády – paní a panem „Bramborou“. Nejenže jsou krásní, roztomilí a zaručeně originální, ale navíc nám pomohli zvládnout novou slovní zásobu! Díky této tvořivé aktivitě se děti ze třetího ročníku hravým způsobem naučily všechny...

Pomůcky „šité“ na míru

Během výuky anglického jazyka se velmi často využívají k nácviku slovní zásoby takzvané „flashcards“, což jsou karty s obrázky dle probíraného tématu. Metod, jak s těmito pomůckami pracovat je opravdu mnoho, společným drilem začínaje a u žáků velmi oblíbenými...

At the doctor´s

Nebojte se! Nebyla vyhlášena další chřipková epidemie, ani Covid nás naštěstí netrápí. To my jenom trénujeme angličtinu. Ve čtvrtém ročníku jsme se v uplynulých týdnech naučili pojmenovat nejběžnější nemoci, které nás mohou zastihnout třeba i v zahraničí, proto je...

Na vlnách nálad a pocitů

Napnout plachty, upevnit lana, vyplouváme! A tentokrát za dalším dobrodružstvím v hodině angličtiny. Děti se převlékly do tématických kostýmů, aby poměřily své vědomosti v rozličných pirátských zkouškách. Hned na úvod se přenesly do pomyslné putyky, kde probíhal nábor posádky....

Wocabee šampionát

Wocabee šampionát Moderní technologie jsou součástí našeho života, ať už jsme jejich fanoušky, či ne. Jinak tomu není ani při studiu. Někdy je užitečné vzít do ruky telefon a vybrat v něm aplikaci, která je pro nás jednak zábavná, ale...

At the pet shop

Anglicky se nejlépe naučíme používáním jazyka v každodenních situacích. To je ovšem mnohdy ve školním prostředí nelehký úkol. Třeťáčci si ovšem opět věděli rady. A tak hned, jakmile zvládli pojmenovat nejběžnější domácí mazlíčky, neváhali a nadšeně si ve třídě postavili...