Pomůcky „šité“ na míru

Během výuky anglického jazyka se velmi často využívají k nácviku slovní zásoby takzvané „flashcards“, což jsou karty s obrázky dle probíraného tématu. Metod, jak s těmito pomůckami pracovat je opravdu mnoho, společným drilem začínaje a u žáků velmi oblíbenými...

At the doctor´s

Nebojte se! Nebyla vyhlášena další chřipková epidemie, ani Covid nás naštěstí netrápí. To my jenom trénujeme angličtinu. Ve čtvrtém ročníku jsme se v uplynulých týdnech naučili pojmenovat nejběžnější nemoci, které nás mohou zastihnout třeba i v zahraničí, proto je...

Na vlnách nálad a pocitů

Napnout plachty, upevnit lana, vyplouváme! A tentokrát za dalším dobrodružstvím v hodině angličtiny. Děti se převlékly do tématických kostýmů, aby poměřily své vědomosti v rozličných pirátských zkouškách. Hned na úvod se přenesly do pomyslné putyky, kde probíhal nábor posádky....

Wocabee šampionát

Wocabee šampionát Moderní technologie jsou součástí našeho života, ať už jsme jejich fanoušky, či ne. Jinak tomu není ani při studiu. Někdy je užitečné vzít do ruky telefon a vybrat v něm aplikaci, která je pro nás jednak zábavná, ale...

At the pet shop

Anglicky se nejlépe naučíme používáním jazyka v každodenních situacích. To je ovšem mnohdy ve školním prostředí nelehký úkol. Třeťáčci si ovšem opět věděli rady. A tak hned, jakmile zvládli pojmenovat nejběžnější domácí mazlíčky, neváhali a nadšeně si ve třídě postavili...

Pomáháme si

Mít takového kamaráda nebo kamarádku ve starším ročníku, který se ve škole dobře vyzná, dokáže poradit s učivem, zná dobře všechny učitele a pomůže, když je potřeba, je snem nejednoho prvňáčka. Proto jsme se rozhodli v letošním roce podpořit...

Výcvik anglických robotů

V polovině října jste mohli ráno v okolí školy zahlédnout děti převlečené do kostýmů robotů. Ano, je pravda, že u nás vyučujeme novou informatiku a dětem se daří i v oblasti robotiky, ale tentokrát se jednalo o netradiční hodinu...

Žvýkačky ve škole? – Někdy ano!

Že je žvýkání v hodinách ve škole zakázané, ví moc dobře všechny děti. Jsou však chvíle, kdy nám tato oblíbená pochoutka dokáže být velmi dobrým pomocníkem. A právě taková vzácná příležitost nastala v září ve třetích ročnících, když paní učitelka...